วัคซีนไข้หวัดใหญ่ : คำแนะนำ


วัคซีนไข้หวัดใหญ่ : คำแนะนำ

คนทั่วไปหากดูแลสุขภาพอยู่เสมอแล้ว ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แต่ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีน ได้แก่

– ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (โรคปอด โรคไต โรคเบาหวาน ฯลฯ) โดยเฉพาะผู้ที่ต้องนอนรักษาตัวในดรงพยาบาลบ่อยๆ

– ผู้สูงอายุ (65 ปี ขึ้นไป) โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยๆ ผู้เดินทางไปสวงบุญในพิธีฮัจญ์ ควรขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันก่อนเดินทาง อย่างน้อย 14 วัน

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มีคุณภาพดี ผลข้างเคียงน้อย แต่ต้องฉีดทุกปี และยังมีราคาแพง เนื่องจากสามารถผลิตออกมาได้น้อย

“คนรอบข้างปลอดภัยจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ ”

(รวบรวม และ เรียบเรียง โดย Siamhealthandbeauty.com)

ขอขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล

คู่มือประชาชนเรื่องไข้หวัดใหญ่

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข

www.moph.go.th

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!





.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa