รู้เท่าทันภัยร้าย “บุหรี่มือสาม”


รู้เท่าทันภัยร้าย “บุหรี่มือสาม”

ไม่ใช่ควันบุหรี่มือหนึ่ง (First hand smoke) ไม่ใช่ควันบุหรี่มือสอง (Second handsmoke) แต่เป็นควันบุหรี่มือสาม (Third hand smoke) และพิษภัยก็ร้ายแรงไม่ต่างกันกับสองประเภทแรก นั่นคือ หากพิษสะสมมาก ก็จะก่อเกิดโรคต่างๆ อาทิ มะเร็งผิวหนัง มะเร็งปลอด มะเร็งลำไส้ และโรคหอบหืด ได้เช่นกัน!!!

บุหรี่มือสาม

ข้อมูลนี้ ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา จากหน่วยโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ยืนยันว่าเกิดขึ้นได้จริง

โดยความแตกต่างของควันบุหรี่มือสาม คือ การมีอนุภาคที่เล็กมาก หากมีความเข้มข้นมากก็จะรับรู้ด้วยกลิ่น แต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ พื้นผิวของควันบุหรี่มือสามนี้ เกาะอยู่ได้ในรอบตัว เช่น ง่ามนิ้ว ซอกเล็บ เส้นผม ร่องฟัน ที่นอน ผ้าม่าน เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ พวงมาลัยรถยนต์ ฯลฯ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีซอกมุมต่างๆ ซับซ้อนก็จะยิ่งยากต่อการเจือจางของควันพิษ ตัวอย่างง่ายของการสัมผัสควันบุหรี่มือสาม ได้แก่ การที่พ่อสูบบุหรี่ในที่ที่ไม่มีการห้าม เช่น ห้องน้ำชาย ห้องสูบบุหรี่ในสำนักงาน ที่ทำงาน แต่กลับไม่เคยสูบเมื่ออยู่ในบ้าน ด้วยเกรงว่า ลูกเห็นแล้วเลียนแบบพฤติกรรม รวมทั้งไม่ต้องการให้ลูกได้รับพิษจากควันบุหรี่มือสอง

แต่ในความจริงนั้นแม้จะผ่านช่วงเวลาที่สูบมานานหลายสิบชั่วโมง พิษก็ยังเกาะอยู่ในบริเวณต่างของร่างกาย โดยเฉพาะเสื้อผ้า กรณีนี้หากลูกเข้าไปสัมผัสร่างกายของคุณพ่อก็มีสิทธิ์รับพิษได้หลายทาง ทั้ง จมูก ผิวหนัง หรือหากเด็กจับเนื้อตัวบริเวณที่พิษเกาะได้นาน อย่างเช่น เส้นผมของคุณพ่อ แล้วเอามือมาขยี้ตา ก็สามารถรับพิษของบุหรี่ผ่านเยื่อบุตาได้ หากสัมผัสนานๆเข้าก็สะสมก็เกิดเป็นโรคร้ายได้เช่นกัน

“บุหรี่มือสามนี้ที่สังเกตได้ง่ายๆ คือ ในที่พักอย่างโรงแรม ห้องเช่า ห้องประชุม บางครั้งผู้พักก่อนสูบบุหรี่จัดวันละหลายๆ มวน ควันก็จะขังตัวอยู่ในนั้น แล้วเมื่อมีผู้เข้าพักภายหลังย่อมได้กลิ่นบุหรี่ จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและระยะเวลาในการเจือจาง”ผศ.นพ.สุทัศน์ กล่าว

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากจากหน่วยโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตรายนี้ กล่าวอีกว่า โอกาสจากการรับควันบุหรี่มือสาม ไม่ใช่แค่การที่คนใกล้ชิดสูบบุหรี่ข้างนอกแล้วมาสัมผัสผู้อื่นเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงผู้ที่ไม่เคยมีประวัติการสูบแต่อยู่ในบริเวณซึ่งมีควัน บุหรี่คละคลุ้ง เช่น ผับ บาร์ หรือสถานที่อื่นซึ่งอนุญาตให้สูบบุหรี่อย่างเปิดเผย หากบุคคลเหล่านี้เป็นผู้สัมผัสควันบุหรี่มือสอง โดยตรงย่อมสามารถจะถ่ายทอดพิษมาสู่บุคคลอื่นได้และเกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้ อื่นในลักษณะเดียวกับกรณีแรก

“ในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา มีรายงานทางการแพทย์ ระบุว่า มีเด็กจำนวนมากที่พ่อแม่ไม่เคยมีประวัติการสูบบุหรี่เลย แต่กลับป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจมากกว่าเด็กทั่วไป อีกทั้งมีพัฒนาการช้าด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า สัตว์เลี้ยงเช่น สุนัข แมว ที่เจ้าของสูบบุหรี่แม้จะไม่ได้รับควันบุหรี่มือสองจากเจ้าของก็ตาม แต่หากผู้เลี้ยงสัมผัสกับคนสูบบุหรี่บ่อยๆ ก็ส่งผลให้สัตว์เลี้ยงป่วยง่ายและอายุสั้น โดยเมื่อศึกษารายละเอียดแล้ว พบว่า มีสารพิษบางอย่างที่เกิดจากควันบุหรี่ เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์ ทาร์ นิโคติน สารกลุ่มเบนซีน พิษ เหล่านี้ที่เกิดขึ้นในลักษณะของบุหรี่มือสามที่มองไม่เห็น สามารถเกาะตัวนานเป็นปี และส่งผลให้เกิดสารพัดโรคร้ายได้ถ้าสะสมเป็นเวลานาน โดยการแสดงออกของโรคจะปรากฏภายหลังรับสารพิษต่างๆ จากบุหรี่เมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปี และส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจระยะยาว ที่แม้ไม่ร้ายแรงเท่ามือหนึ่งมือสอง ก็ถือว่าเป็นภัยเงียบ”

ผศ.นพ.สุทัศน์กล่าวสรุปโดยย้ำว่า อันตรายของควันบุหรี่ทั้งสามประเภทสะท้อนให้เห็นชัดว่า บุหรี่ไม่มีประโยชน์ ฉะนั้นการปกป้องตัวเองจากโรคร้าย รวมทั้งปกป้องคนรอบข้าง ก็ยังต้องใช้กฎเดิม คือ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ ดีที่สุด

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa