รายงานจำนวนการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ล่าสุด


หลังจากไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาด และประเทศไทยไม่ได้เก็บจำนวนสถิติผู้ติดเชื้ออย่างเป็นทางการนั้น ล่าสุด Wikipedia ได้รายงานข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ทาง SiamHealthAndBeauty.com เห็นว่าเป็นประโยชน์จึงนำมาเผยแพร่ต่อ เพื่อให้บุคคลที่สนใจติดตามได้ทราบ

เรียงลำดับ 10 ประเทศแรก นับจากอัตราการตายต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ

สถิติ วันที่ 22 กรกฎาคม 2009

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผู้ติดเชื้อ และ อัตราการตาย การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ข้อมูลจากกรมอนามัยโลก (WHO)

.

(รวบรวม และ เรียบเรียง โดย Siamhealthandbeauty.com)

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa