ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2555


August 23, 2012 by  
Filed under ThailandTravelGuide

ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2555

สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2555” ระหว่างวันที่  5-8 กันยายน 2555 ณ โรงแรมรอยัล-พาราไดซ์ แอนด์สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ตและบริเวณสนามชัย ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต สำหรับการ จัดงานในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการบริ การ การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตรวมถึงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยหยิบยกนำเสนอวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมมานำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งหวังส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล “ครัวไทยสู่ครัวโลกและการอาหาร   ฮาลาล” ผ่านการจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ อันจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของไทยเป็น ที่ยอมรับในระดับสากลมาก ขึ้น อันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติต่อไป

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ โดยมีองค์กรรับรองฮาลาล จากต่างประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมงานฯ และมีการจัดแสดงสินค้า (Expo) ประกอบด้วยการออกร้านสินค้าฮาลาล สินค้า OTOP  ร้านอาหาร 4 ภาค การออกร้านของผู้ประกอบการมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้และจากประเทศมาเลเซีย

ขอขอบคุณที่มา – http://thai.tourismthailand.org

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa