ฟลูมิส (FluMist) : วัคซีนไข้หวัด 2009 #3


สำหรับการนำเสนอข้อมูลวัคซีนไข้หวัด 2009 ในตอนที่ 3 นี้ เรื่อง ฟลูมิส (FluMist) ทาง Siamhealthtip.com จะนำความรู้เรื่องการบริหารยาและข้อมูลทางเภสัชภัณฑ์ มานำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงเพื่อความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นของประชาชนทั่วไปด้วย
ข้อมูลทางเภสัชภัณฑ์

ฟลูมิส (FluMist) คือ วัคซีนเชื้อเป็นที่ใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกันระหว่าง 2-49 ปี โดย ฟลูมิส (FluMist) จัดเป็นวัคซีนสำหรับเชื้อไวรัส subtypes A and type B

การบริหารยา

บริหารยาทางจมูก โดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ขนาดการรับ วัคซีนไข้หวัด 2009 หรือ ฟลูมิส (FluMist)

เด็ก (2-8 ปี) : ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน +++ รับวัคซีน 2 โดส (0.2 มล)ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน

เด็ก (2-8 ปี) :  เคยได้รับวัคซีนมาก่อนหนึ่งครั้ง +++ รับวัคซีน 1 โดส (0.2 มล)

เด็กและผู้ใหญ่ (9-49 ปี) : ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน +++ รับวัคซีน 1 โดส (0.2 มล)

ความแรงของยา

  • 0.2 มล, ใช้ครั้งเดียว
  • 0.2 มล ประกอบด้วย 106.5-7.5 FFU (fluorescent focus units) ของเชื้อไวรัสตัวเป็น
  • เชื้อไวรัสแต่ละตัวจะมี 3 strains สำหรับเจาะจงเชื้อไวรัสประจำประจำฤดูปี 2008-2009

ข้อควรระวังในการให้ วัคซีนฟลูมิส (FluMist)

• ระวังการใช้วัคซีนฟลูมิส (FluMist) คือ คนที่เคยมีประวัติแพ้ไข่ โปรตีนจากไข่ เยนตามายซิน (gentamicin) เจลาติน (gelatin) หรือ อะจินิน (arginine) และรวมทั้งคนที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดอื่นมาก่อน

• เด็กและคนชราที่ได้รับยากลุ่มแอสไพริน

โดย

ภญ. Piglet & ภก. Pooh

SiamHealthAndBeauty.com

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa