ฟลูมิส (FluMist) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 #1


ฟลูมิส (FluMist) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 #1

ข้อมูลวัคซีน

ฟลูมิส (FluMist) เป็นวัคซีนชนิดตัวเป็น ที่ให้โดยพ่นทางจมูก โดยระบุให้ใช้ในคนที่มีอายุระหว่าง 2 – 49 ปี เพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ผู้ที่ต้องระมัดระวังในการใช้วัคซีนฟลูมิส คือ คนที่เคยมีประวัติแพ้ไข่ โปรตีนจากไข่ เยนตามายซิน (gentamicin) เจลาติน (gelatin) หรือ อะจินิน (arginine) และรวมทั้งคนที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดอื่นมาก่อน นอกจากนี้ต้องระวังในการให้วัคซีนกับเด็กและผู้สูงอายุที่ได้รับยาแอสไพริน

ไม่สมควรให้วัคซีนฟลูมิส (FluMist) ในกลุ่มคนต่อไปนี้

  • เด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี
  • ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด
  • เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ที่เคยเป็นหอบหืด
  • คนที่ป่วยด้วยโรค Guillain-Barré syndrome
  • คนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
  • ผู้ที่เป็นโรคหัวใจเรื้อรัง
  • ผู้ที่มีปัญหาโรคไต
  • ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
  • หญิงตั้งครรภ์

อาการข้างเคียงของการให้วัคซีนฟลูมิส (FluMist) ที่พบได้บ่อยคือ น้ำมูกไหล คัดจมูก มีไข้ และเจ็บคอ

(รวบรวม และ เรียบเรียง โดย Siamhealthandbeauty.com)

ที่มา
http://www.flumist.com

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa