ฟลูมิส (FluMist) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 #2


ฟลูมิส (FluMist) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 #2

วิธีการใช้วัคซีน

การให้วัคซีนฟลูมิสในเด็กอายุระหว่าง 2-9 ปี และไม่เคยได้รับวัคซีนไข้หวัดประจำฤดูมาก่อน ให้วัคซีนฟลูมิส สองครั้ง โดยครั้งและครั้งที่สอง ให้ห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเดือน และในกรณีเด็กกลุ่มอายุดังกล่าวเคยได้รับวัคซีนไข้หวัดประจำฤดูมาแล้ว จะให้วัคซีนฟลูมิส อีกเพียงหนึ่งครั้ง เด็กและผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 9 ปีให้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพียงครั้งเดียว คือถ้าเคยได้รับวัคซีนไข้หวัดประจำฤดูมาแล้ว ไม่ต้องรับวัคซีนฟลูมิสอีก

ท่าทางในการรับวัคซีนฟลูมิส ให้ผู้ป่วยนั่งหรือยืนโดยเอียงศีรษะไปด้านหลัง จากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะพ่นยาทางจมูกให้หนึ่งครั้ง

ภาพแสดงการให้วัคซีนโดยละเอียด

.

(รวบรวม และ เรียบเรียง โดย Siamhealthandbeauty.com)

ที่มา
http://www.rxlist.com/flumist-drug.htm

Comments

comments

Comments

One Response to “ฟลูมิส (FluMist) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 #2”

  1. nine on September 17th, 2013 7:22 pm

    สอบถามค่ะ ไม่ทราบว่าซื้อได้ที่ไหนคะ

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa