พูดคุยกันวันละนิด สร้างพัฒนาการแก่เด็ก


พูดคุยกันวันละนิด สร้างพัฒนาการแก่เด็ก

การพูดคุยระหว่างพ่อกับลูก มีส่วนช่วยเสริมพัฒนาการเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ แต่ด้วยอิทธิพลของอุปกรณ์สื่อสารในปัจจุบัน พบว่า กลายเป็นสาเหตุให้มีการพูดคุยกันน้อยลง

คุณพ่อคุณแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกของตัวเองมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ หลายท่านพยายามสรรหาของเล่นที่ดีที่สุดให้กับลูกเพื่อเตรียมความพร้อม และให้ลูกมีความสามารถเท่าทันหรือเหนือกว่าเพื่อนๆ แต่ด้วยไลฟ์สไตล์ของคุณพ่อคุณแม่แห่งยุคดิจิตอลที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ หน้าที่การงานอันรัดตัว ส่งผลให้การใช้เวลากับลูกน้อยลง คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่จึงหันมาพึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ ด้วยความเชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของลูก ทดแทนเวลาของพ่อแม่ได้

แต่บรรดาแก็ดเจ็ตเหล่านี้ก็มีโทษแฝงอยู่ด้วย เมื่อลูกน้อยเกิดอาการเสพติด ส่งผลให้เด็กพัฒนาตัวเองสู่พฤติกรรมด้านลบ แยกตัวจากสังคม ขาดปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและคนรอบข้าง ไปจนถึงอาจส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อโดนควบคุมหรือห้ามใช้อุปกรณ์เหล่านั้น

พ.ต.ท.หญิงอัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล หรือคุณหมอแอร์ จิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพ่อแม่และเด็กในยุคดิจิตอลนี้ว่า “ทั้งคุณพ่อคุณแม่และเด็กไม่ควรเสียเวลากับอุปกรณ์ไอทีต่างๆ มากจนเกินไป เล่นได้พอประมาณ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่อาจช่วยหล่อเลี้ยงและกล่อมเกลาจิตใจ สมองและความคิดให้กับเด็กได้เท่ากับคุณพ่อคุณแม่ จะดีกว่ามากหากคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูกไปด้วยกัน เวลาเล่นอุปกรณ์เหล่านี้”

คุณหมอแอร์ยังแนะนำเพิ่มเติมด้วยว่า ไม่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ใดจะเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้ดี ไปกว่าความรักความใส่ใจจากคุณพ่อและคุณแม่ “ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย ความรักของพ่อแม่ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก ไม่มีเทคโนโลยีใดๆ มาทดแทนได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องหาเวลาให้ลูก ไม่จำเป็นต้องทั้งวันทั้งคืน แต่ขอให้เป็นช่วงเวลาคุณภาพ (quality time) ที่มีความสุขร่วมกัน ได้พูดคุย ได้เล่น ได้หัวเราะ ได้ทำกิจกรรมด้วยกันสม่ำเสมอ ก็จะช่วยให้ลูกเติบโตเป็นคนที่ไม่ขาดความรักได้ค่ะ”

หลายคนอาจคิดว่าการให้ “แม่” ทุ่มเทเวลาดูแลลูกอย่างเต็มที่เพียงคนเดียว ก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่คุณหมอแอร์ได้อธิบายถึงเหตุผลที่คุณพ่อควรจะต้องให้เวลากับลูกๆ ว่า “การที่คุณพ่อให้เวลากับลูกเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก เพราะเด็กมักจะยกให้คุณพ่อเป็นไอดอลหรือฮีโร่ ซึ่งจะส่งผลต่อบุคลิกภาพของเด็กเมื่อเขาเติบโตขึ้น

สำหรับเด็กผู้ชาย หากมีคุณพ่อช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยความรัก ความเข้าใจ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน จะทำให้เด็กได้แบบอย่างของความเป็นชายจากพ่อ (role model) ทำให้มีท่าทางเป็นชาย (แมน) ไม่ตุ้งติ้งจากการใกล้ชิดคุณแม่เพียงคนเดียว สำหรับเด็กผู้หญิงก็จะช่วยให้เขาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ชายได้และรู้เท่าทันผู้ชาย และที่สำคัญเมื่อเขาโตขึ้น เขาจะไม่เป็นผู้หญิงที่ขาดรักจากพ่อจนต้องวิ่งตามหาความรักจากผู้ชายมาทดแทนความรักของพ่อที่ขาดหายไปค่ะ”

นอกจากนี้ คุณหมอแอร์ยังฝากข้อคิดดีๆ ถึงคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ทุกคนว่า “ช่วงวัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ทุกคน เป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการคุณพ่อคุณแม่มากที่สุด และเวลาไม่อาจย้อนคืนได้ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรมีเวลาให้กับลูกมากๆ หมอแอร์ยืนยันว่า เวลาที่คุณมอบให้กับลูกนั้นจะคุ้มค่ามากกว่าการลงทุนใดๆ ในโลกนี้ค่ะ”

ขอขอบคุณที่มา :

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa