พยาธิหนอนหัวใจสุนัข


April 7, 2013 by  
Filed under ข่าวสารทั่วไป

พยาธิหนอนหัวใจ หรือที่คุณหมอบางท่านเรียกกันว่า “HEARTWORM” เป็นพยาธิที่อยู่ในกระแสเลือด ซึ่งจะแตกต่างจากพยาธิชนิดอื่นๆที่อยู่ในทางเดินอาหา ร พยาธิชนิดนี้สามารถติดต่อกันได้โดยผ่านยุงที่ไปกัดสุ นัขที่มีตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้ในกระแสเลือด หลังจากนั้นพยาธิตัวอ่อนนี้จะใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือนเจริญเป็นตัวเต็มวัย นอนตัวอ้วนกลมอยู่ในหัวใจห้องล่างด้านขวา และเส้นเลือดใหญ่ที่จะส่งเลือดไปฟอกที่ปอด แล้วพยาธิตัวเต็มวัยก็จะผสมพันธุ์และออกลูกหลานมามาก มายอยู่ในกระแสเลือดของสุนัข (ดังแผนภาพ)

พยาธิหนอนหัวใจสุนัข

ความรุนแรงของโรคนี้จะขึ้นกับจำนวนของพยาธิตัวเต็มวั ย นอกจากจะเข้ามานอนอยู่ในหัวใจห้องล่างด้านขวา ซึ่งจะขัดขวางการรับเลือดเป็นผลให้หัวใจทำงานหนัก และพยาธิที่อยู่ในเส้นเลือดที่จะส่งเลือดไปปอด จะก่อความเสียหายอย่างรุนแรงกับเส้นเลือดอีกด้วย ดังนั้นอาการหลักๆ ที่เราจะสามารถสังเกตเห็นน้องหมาของเราเริ่มป่วยด้วยโรคนี้ ได้แก่

– เหนื่อยหอบง่าย แม้ออกกำลังกายเพียงเล็กน้อย

– ไอแห้งๆ

– หายใจลำบาก

– ท้องกางมากกว่าปกติ

– เบื่ออาหาร

– น้ำหนักลด

ดังนั้นเมื่อเราทราบถึงความร้ายกาจของพยาธิชนิดนี้แล ้ว ร่วมกับการที่น้องหมาของเราถูกยุงกัดเป็นประจำ เราจึงควรที่จะป้องกันให้น้องหมาของเราปลอดภัย จากพยาธิชนิดนี้กันดีกว่า ซึ่งการป้องกันสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งนี้เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดให้เราเลือกใช้ใ ห้เหมาะสมกับความต้องการและความสะดวกของผู้เลี้ยง อาทิเช่น

– ยาฉีด : เราควรพาสุนัขมาฉีดยาที่โรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกใกล ้บ้านเป็นประจำทุกๆ เดือนครึ่งถึงสองเดือน

– ยากิน : ให้กินเป็นประจำทุกๆ เดือน*

– ยาหยดหลัง : หยดหลังเป็นประจำทุกๆ เดือน*

* วิธีการใช้แตกต่างกันตามบริษัทผู้ผลิต

อ้างอิง: โรงพยาบาลสัตว์ศาลายามหาวิทยาลัยมหิดล

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa