ผู้ถือหุ้น MACO ไฟเขียวแตกพาร์เหลือ 0.10 บ.


December 28, 2014 by  
Filed under การเงิน การลงทุน

ผู้ถือหุ้น MACO ไฟเขียวแตกพาร์เหลือ 0.10 บ.
นายนพดล ตัณศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) จากหุ้นละ 1 บาท เป็น 0.10 บาทโดยภายหลังการเปลี่ยนแปลงราคาพาร์ จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเท่ากับ 3,008,969,500 หุ้น จากเดิมที่มี 300,896,950 หุ้น
พร้อมกันนี้ ผู้ถือหุ้นยังเห็นชอบมติการออกวอร์แรนท์ภายหลังจากการแตกพาร์แล้ว โดยจัดสรรในสัดส่วน 4 หุ้นเดิม ได้ 1 วอแรนท์ และ 1 วอแรนท์ จะได้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา 2 บาท โดยวอแรนท์มีอายุ 3 ปี ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิวอแรนท์ได้เมื่อครบ 2 ปีเป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XW ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิวอแรนท์ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 และปิดสมุดทะเบียนทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรวอร์แรนท์ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557
“หุ้น MACO ถือเป็นหุ้นที่นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุน แต่ที่ผ่านมาหุ้นมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อความต้องการ เราจึงลดพาร์จากหุ้นละ 1 บาท เหลือ 0.10 บาท และออกวอแรนท์อายุ 3 ปี เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 วอแรนท์ เพื่อนำไปซื้อหุ้นสามัญในราคา 2 บาท ซึ่งจะทำให้หุ้น MACO มีสภาพคล่องมากขึ้น รองรับความต้องการของนักลงทุนที่มองเห็นศักยภาพการเติบโตของบริษัท” นายนพดลกล่าว

ขอขอบคุณที่มา – moneychannel.co.th

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa