ปอดอักเสบชุมชน (Community Acquired Pneumonia)


.

“ปอดอักเสบชุมชน (Community Acquired Pneumonia)” คือ โรคที่เกิดจากปอดติดเชื้อนอกโรงพยาบาล หรือ คือการที่ป่วยด้วยโรคนี้หลังออกจากโรงพยาบาลสามสัปดาห์ แต่ในทางตรงกันข้ามหากเป็น ปอดอักเสบ ในช่วงสามสัปดาห์แรก ที่ออกจากการรักษาที่โรงพยาบาลจะเรียก “ปอดอักเสบที่เกิดในโรงพยาบาล (Hospital Acquired Pneumonia)” โรคนี้จัดเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังโรคหนึ่งเพราะถือเป็นสาเหตุการตายและเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนสูงมากชนิดหนึ่งของประชากรโลก

.

.

เชื้อหลักที่เป็นสาเหตุของ “ปอดอักเสบชุมชน (Community Acquired Pneumonia)”

 1. Streptococcus Pneumonia                        9-34%
 2. Chlamydia Pneumonia                17-32%
 3. Mycoplasma Pneumonia              13-37%
 4. Legionella spp                            6-10%
 5. Hemophilus influenzae                <5%
 6. Virus                                                     10-30%
 7. ไม่ทราบสาเหตุ                             30-50%

(ที่มา ตำราอายุรศาสตร์3 P 327)

อาการ “ปอดอักเสบชุมชน (Community Acquired Pneumonia)”

 • อาการที่เกิดขึ้นเป็นอาการแบบเฉียบพลัน ไม่เกินสองสัปดาห์
 • มีไข้ ไอเรื้อรัง มีเสหะ หายใจหอบเหนื่อย เจ็บหน้าอกเมื่อหายใจเข้า
 • เมื่อตรวจร่างกายแล้ว แพทย์พบลักษณะผิดปกติในปอด หรือได้ยินเสียง rales
 • หลังการ x-ray พบ new / progressive infiltrate

ปัจจัยที่ทำให้ “ปอดอักเสบชุมชน (Community Acquired Pneumonia)”

มีความรุนแรงมากขึ้น

 • ผู้ป่วยมีประวัติเป็นโรคปอดหรือโรคหัวใจมาก่อน
 • มีร่างกายอ่อนแอ
 • เพิ่งได้รับยาปฏิชีวนะมาไม่นาน
 • พักอาศัยในบ้านพักคนชรา
 • อื่นๆ

การรักษา

 • รักษาตามอาการของโรค เช่น อาจใช้เครื่องช่วยหายใจเองไม่ได้ หรือ ในผู้ที่มีอาการรุนแรง
 • เลือกใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด
 • ผู้ป่วยที่ควรได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ได้แก่ เด็กเล็ก และคนชรา ผู้ที่มีโรคประจำตัวรุนแรง พบผลการตรวจร่างกายผิดปกติ เป็นต้น

ข้อบ่งชี้ว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น

 • ไข้ลดลงเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • ผลเม็ดเลือดขาวน้อยลงจนน่าพอใจ
 • ผู้ป่วยสบายตัวขึ้น ไอน้อยลง เหนื่อยน้อยลง
 • สามารถรับประทานอาหารและยาเองได้

โดย

ภญ. Piglet & ภก. Pooh

SiamHealthAndBeauty.com

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa