ประสิทธิภาพทางเพศกับโรคเบาหวาน


เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า โรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ที่สร้างและเผาผลาญน้ำตาลอย่างไม่สมดุลกัน แต่จุดที่น่ากังวลและควรให้ความสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การป่วยด้วยโรคเบาหวานจะมีผลทำให้ ”ประสิทธิภาพทางเพศ” เสื่อมลงด้วย ดังนั้นบทความในตอนนี้ SiamHealthAndBeauty.com จึงนำการผลทดลองเพื่อทดสอบเรื่องดังกล่าวนี้ มาให้เป็นความรู้แก่ผู้อ่าน โดยเป็นผลการศึกษาจาก Pubmed ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการทางด้านสุขภาพ ที่มีความน่าเชื่อถือสูง่างมีนัยสำคัญในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ รดบโลก ท  ท

มีการทดลองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า การมีโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับขบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย อย่างเช่น เบาหวาน ชนิดที่ 2 มีผลต่อการเสื่อมประสิทธิภาพทางเพศ หรือไม่

ทำการทดลองโดย: ใช้อาสาสมัคร จำนวน 93 คน อายุ ระหว่าง 30-70 ปีที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม: กลุ่มแรก 37 คน ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน และมีระดับน้ำตาลปกติ กลุ่มที่ 2 เป็น อาสาสมัคร 56 คน มีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน

ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการทดลองและผลจากการตรวจร่างกาย

  • ค่าเฉลี่ยกลางของอายุผู้ป่วยที่เข้าร่วมการทดลองได้แก่ 55.5 ปี ผู้ป่วย 11 คนจากกลุ่มที่ 1 (29.7%) และ ผู้ป่วย  42 คน จากกลุ่มที่  2 (75%)
  • ค่าความดันที่ผิดปกติ (blood pressure), ค่าไขมันชนิดดี (HDL), และ ไตรกลีเซอร์ไรด์ (triglyceride )

กลุ่มที่1 ได้แก่ 48.6%, 75.7%, 86.5

กลุ่มที่2 ได้แก่ 51.8%, 53.6%,73.2%

สรุปผลการทดลอง: ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัญหาเรื่องการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ มีความสัมพันธ์กับภาวะ การป่วยด้วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญ

ที่มาhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19604566?ordinalpos=10&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum

โดย

ภญ. Piglet & ภก. Pooh

SiamHealthAndBeauty.com

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa