ธนาคารออมสิน ออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภท พร้อมปรับลดเงินงวดและให้กู้เพิ่มเติม ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม


August 16, 2011 by  
Filed under ข่าวสารทั่วไป

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภท พร้อมปรับลดเงินงวดและให้กู้เพิ่มเติม ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบให้ลูกค้าและประชาชนจากภัยพิบัติน้ำท่วม โดยให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภท พร้อมปรับลดเงินงวดและให้กู้เพิ่มเติม

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยให้สาขาของธนาคารฯ ในพื้นที่สำรวจความเสียหายของลูกค้า และเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเป็นกรณีเร่งด่วน โดยลูกค้าเดิมทั้งสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อธุรกิจห้องแถว สินเชื่อองค์กรชุมชน สินเชื่อโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน(หนี้นอกระบบ)ให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับลดเงินงวดและขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ได้ไม่เกิน 1 ปี โดยลูกค้าเดิมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนและประชาชนทั่วไป สามารถยื่นกู้ได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR + ร้อยละ 1 ต่อปี (ปัจจุบัน MRR อยู่ที่ 7.875) ขณะที่สินเชื่อธุรกิจห้องแถว กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR – 1.50 ต่อปี ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะ ธนาคารฯ ให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย หรือพักเฉพาะเงินต้นไม่เกิน 6 เดือน ปรับลดเงินงวดหรือขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 30 ปี ส่วนลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิม สามารถกู้เพิ่มเติม เพื่อซ่อมแซมได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญาเดิม แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ในส่วนของประชาชนทั่วไป สามารถกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบได้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 ร้อยละ 3.25 ปีที่ 3-5 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 1.00 ต่อปี โดยธนาคารฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ และค่าบริการจัดทำนิติกรรมสัญญา ขณะที่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและเอสเอ็มอี ธนาคารฯ ผ่อนปรนให้พักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 6 เดือน และขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้จากสัญญาเดิมไม่เกิน 1 ปี สามารถขอกู้เพิ่มเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR – 1.50 ต่อปี ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดวงนภา กระษาปณ์เลิศ Rewriter : คณิต จินดาวรรณ

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

วันที่ข่าว : 16 สิงหาคม 2554

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa