ธนาคารธนชาต ออกตั๋วแลกเงิน ดอกเบี้ย 4.25%ต่อปี


August 18, 2011 by  
Filed under ข่าวสารทั่วไป

ธนาคารธนชาตได้ออกโปรโมชั่นใหม่ออกมา เป็นตั๋วแลกเงินอายุ 9 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 4.25% ต่อปี โดยได้ออกโปรโมชั่นนี้มาตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา แต่ไม่ได้แจ้งวันหมดกำหนดการขาย ดังนั้น ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเอาไปเงินไปเก็บที่ไหน ถึงจะให้กำไรสูง แนะนำให้ลองไปใช้บริการที่นี่เลย ไม่ผิดหวัง

อัตราดอกเบี้ย

– วงเงินลงทุนต่อฉบับ ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท : 4.00% (ต่อปี)

– วงเงินลงทุนต่อฉบับตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป : 4.25% (ต่อปี)

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

รายละเอียด ให้ดอกเบี้ยสูง สามารถเลือกรับดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนด หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือนได้ เพียงมียอดลงทุนต่อฉบับขั้นต่ำตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดวงเงินสูงสุด โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียม : ไม่มี

เงื่อนไข

– ลงทุนต่อฉบับเริ่มต้นเพียง 100,000 บาท

– กรณีไถ่ถอนตั๋วฯ ก่อน 2 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย / ไถ่ถอนตั้งแต่ 2 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 0.75% (ต่อปี) และหักภาษี ณ ที่จ่าย

– สำหรับลูกค้าทุกประเภท ยกเว้น กองทุน, ธนาคาร, สถาบันการเงิน และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ

– สามารถใช้บัญชีตั๋วแลกเงิน 9 เดือน เป็นหลักประกันสินเชื่อได้

– รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa