ททท.จัดสัมมนาหัวข้อ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยใน AEC ให้แก่พนักงาน และลูกจ้าง ททท.


August 21, 2012 by  
Filed under ThailandTravelGuide

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากร ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน – AEC 2015″ ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง ททท. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง ททท. ได้มีมุมมองในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว

โดยวิทยากรบรรยายประกอบด้วย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรยายในหัวข้อ “AEC: โอกาสและอุปสรรคของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บรรยายในหัวข้อ “AEC กับบริการท่องเที่ยว”

และหัวข้อ “มุมมองการท่องเที่ยวไทยใน AEC” โดยคุณธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด นักบรรยาย นักพูด นักจัดรายการวิทยุ และกรรมการตัดสินรายการ SME ตีแตก

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ธุรกิจท่องเที่ยวไทย กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC” โดย

นางจันทรา อุไรรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายสรรเสริญ เงารังษี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท.

ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ดำเนินการเสวนา โดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน CMO DC Consultants & Marketing Communication ผู้ประกาศข่าว ททบ.๕ และรายการข่าวห้าหน้าหนึ่ง

งานสัมมนาดังกล่าว จัดเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2555 รุ่นที่ 2 วันที่ 4 กันยายน 2555 รุ่นที่ 3 วันที่ 25 กันยายน 2555

ขอขอบคุณที่มา – http://thai.tourismthailand.org

Comments

comments

Comments

One Response to “ททท.จัดสัมมนาหัวข้อ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยใน AEC ให้แก่พนักงาน และลูกจ้าง ททท.”

  1. csp on May 1st, 2013 11:08 pm

    ไปมาเหมือนกันครับ ได้รับความรู้ไปเต็มอิ่มเลย

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa