ททท. จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards


September 30, 2012 by  
Filed under ThailandTravelGuide

ททท. จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards

เชิดชูผู้รับรางวัล”กินรี”และประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการแบบ CSR เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยผ่านการจัดการแสดงภาพถ่ายในรูปแบบของ Hall of Fame เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปสู่สถานที่ที่ได้รับรางวัล รวมถึงสร้างการจดจำคุณค่าของรางวัล”กินรี” เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปตระหนักในการบริหารจัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานนิทรรศการแสดงภาพถ่ายผลงา่นที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้ในระหว่างวันที่ 27 – 30 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2250 5500 ต่อ 4496  – 9

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa