ททท.ขอเชิญชวนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ เมืองชาละวัน


April 9, 2013 by  
Filed under ThailandTravelGuide

ททท.ขอเชิญชวนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ เมืองชาละวัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานพิษณุโลก ขอเชิญชวนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นั่งรถรางเล่าเรื่อง…เมืองชาละวัน ณ จังหวัดพิจิตรซึ่งมีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม และสัมผัสความงดงามของบ้านเรือนและเส้นทางประวัติศาสตร์ในแง่มุมใหม่ของเมืองพิจิตร

โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นั่งรถราง…เที่ยวเมืองชาละวัน โดยความร่วมมือของจังหวัดพิจิตร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เทศบาลตำบลวังกรด สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร และ ททท.สำนักงานพิษณุโลก  จุดเด่นสำคัญที่น่าสนใจทั้งเรื่องราว และวิถีชีวิตของชาวพิจิตร โดยเริ่มต้นจากพิพิธภันฑ์เมืองพิจิตรเป็นสถานที่เก็บเรื่องราวของจังหวัดพิจิตร ก่อนที่จะเริ่มเดินทางด้วยรถรางไปสัมผัสของจริงที่มีให้เห็นเฉพาะในจังหวัดพิจิตร ต้องนมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง เพราะเป็นวัดประจำเมืองพิจิตร จากนั้นเริ่มเดินทางท่องเที่ยวพร้อมด้วยมักคุเทศน้อยเป็นนักเรียนภายในจังหวัดพิจิตรที่มาร่วมบรรยายถึงความเป็นมาของสถานที่ต่างๆ เริ่มต้นจากบึงสีไฟแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของประเทศ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ซึ่งสามารถรับชมพระอาทิตย์ตกกลางบึงสีไฟในยามเย็น วัดราชช้างขวัญ ชมโบสถ์เก่าแก่ อายุกว่า ๑๐๐ ปี ซึ่งเดิมชื่อวัดลาดจอมขวัญ  ที่เปลี่ยนชื่อเพราะวัดแห่งนี้ต่อมาได้เป็นสถานที่เลี้ยงช้างของพระพิจิตร และเป็นที่ทำขวัญช้างศึกของพระพิจิตร

ชมวิถีชิวิตชุมชนตลาดใต้ตำบลท่าฬ่อ และชมทัศนียภาพสถานีรถไฟเก่าบ้านท่าฬ่อ สักการะศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งมีอายุกว่าร้อยสีสิบปี และยังเป็นเจ้าแม่ทับทิมองค์แรกที่นำเข้ามาในประเทศไทย เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดพิจิตรให้ความเคารพบูชาเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าใครที่ได้มากราบไหว้ขอพร  จะสมหวังและเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต แล้วยังได้ชมโรงเรียน(จีน) ราษฎร์ยกเอ็ง ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่เคยมีการเรียนการสอนภาษาจีนให้ลูกหลานชาวจีนในสมัยก่อน ชมภาพวาดสีในวิหารหลวงตากริม ณ วัดท่าฬ่อเป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า พระตีนโผล่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ปางพระพุทธเจ้า เข้านิพพาน ซึ่งมี 2 องค์ในประเทศไทย ชมสินค้าพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โรงงานป้าเพียร จากนั้นเคลื่อนขบวนรถรางไปยังสถานนีรถไฟพิจิตรมีอายุกว่า ๑๐๐ ปี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕  บ้านหลวงประเทืองคดี เป็นบ้านพักของนายกรัฐมนตรีคนแรกของจังหวัดพิจิตร ซึ่งยังมีอายุกว่า ๘๐ ปี

ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่วังกลม เป็นศูนย์ร่วมใจของชาววังกรด บรรยกาศชุมชนวังกรด บ้านเรื่อนแบบเก่าแก่ ซึ่งมีอายุกว่า ๑๐๐ ปี ชมเรื่องราวของลุมโฮ ขณะที่พำนักในป่ามะคาบ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นั่งรถราง…เที่ยวเมืองชาละวัน เป็นเส้นทางที่ได้ทั้งความรู้ และสัมผัสวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนในมุงมองที่เราไม่เคยได้เห็นและสัมผัสวัฒนธรรมอันเก่าแก่

ททท.สำนักงานพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจเข้าร่วมนั่งรถรางเล่าเรื่อง… เมืองชาละวัน ได้ที่จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ ๐๕๕ ๒๕๒ ๗๔๒-๓ ทุกวันในเวลาทำการ ( ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ) หรือwww.facebook.com/tatphlok / และวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ ๐๕๖ ๖๑๒ ๖๗๕

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก

๒๐๙/๗-๘ ถนนบรมไตรโลกนารถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๕๕ ๒๕๒ ๗๔๒-๓, ๐๕๕ ๒๕๙ ๙๐๗  โทรสาร ๐๕๕ ๒๓๑ ๐๖๓

เขตพื้นที่รับผิดชอบ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร email :  tatphlok@gmail.com

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa