ติวเข้มไอที….. เติมคุณค่า พัฒนาลูกค้า CAT datacom


April 19, 2013 by  
Filed under Com. Plus+

ติวเข้มไอที….. เติมคุณค่า พัฒนาลูกค้า CAT datacom

จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วมใหญ่ ไฟไหม้ จลาจล หรือแม้แต่การปิดซ่อมโรงไฟฟ้า ทั้งหมดนี้ล้วนทำให้ระบบฐานข้อมูลขององค์กรตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากองค์กรไหนมีการจัดการข้อมูลที่ดีทั้งการดูแลและสำรองฐานข้อมูลก็จะทำให้องค์กรนั้นๆ สามารถดำเนินงานต่อไปได้ไม่มีสะดุด แม้จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ตาม

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้ในเรื่องการทำ Virtualization ให้กับหน่วยงานที่มีความสนใจ และยังช่วยสร้างเสริมความเข้าใจกับระบบ IDC ของ CAT Telecom เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านทางโซลูชัน VMware vSphere5

VMware vSphere  คือแพลตฟอร์มเวอร์ชวลไลเซชันที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายที่สุดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานแบบเวอร์ชวลและคลาวด์ โดยได้รับการใช้งานอย่างกว้างขวางในองค์กรขนาดใหญ่, องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มบี), ผู้ให้บริการคลาวด์ ทั้งยังเป็นรากฐานสำหรับตลาดโครงสร้างพื้นฐานเวอร์ชวลเดสก์ทอป (Virtual Desktop Infrastructure – VDI) ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าได้ใช้ VMware vSphere เป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานสำหรับระบบไอทีที่สำคัญกันมากขึ้น

นอกจากนี้ VMware vSphere 5 ประกอบด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆ ช่วยขยายขีดความสามารถของแพลตฟอร์มดังกล่าวสำหรับการจัดการทรัพยากรดาต้าเซ็นเตอร์ที่โดดเด่น โดยนำเสนอการจัดการนโยบายแบบอัจฉริยะ เพื่อรองรับแนวทางการทำงานแบบอัตโนมัติสำหรับการจัดการทรัพยากรดาต้าเซ็นเตอร์ รวมถึงการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และการจัดการสตอเรจ ลูกค้ากำหนดนโยบายและค่าพารามิเตอร์สำหรับการทำงาน และ VMware vSphere 5

สิ่งที่คาดหวังในการอบรมครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้ในเรื่อง VMware vSphere5 ไปพัฒนาระบบดาต้าเซ็นเตอร์ภายในองค์กรให้มีความทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นภายในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดว่าจะทำอย่างไรให้ระบบ IDC ขององค์กรสามารถดำเนินงานต่อไปได้โดยไม่สะดุด แม้จะเข้ามายังบริษัทไม่ได้ก็ตาม

โดยในการอบรมครั้งนี้ ดร.อโณทัย คล้ามไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติมากล่าวในพิธีเปิดและปิดการอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร VMware vSphere 5

คุณ วีระยุทธ วงษ์ศิริ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดี ให้ประโยชน์ค่อนข้างมากในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะสามารถนำไปปรับใช้กับงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่วนตัวแล้วได้เคยมีการใช้งาน VMware มาบ้าง เข้าใจในแนวคิดและระบบการทำงาน แต่ยังไม่ได้มีการนำมาใช้งานในสำนักวิจัยฯ แต่ในขณะนี้ได้มีการทดสอบการทำงานของ VMware vSphere อยู่ เมื่อพร้อมก็จะเปลี่ยนมาใช้งาน เพราะโดยพื้นฐานแล้วสามารถเข้ากันได้กับระบบเดิมที่มีอยู่

คุณ ชุมชัย ศุภประภากร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)

ชอบ ที่ได้มาอบรม ตัวอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ สามารถตอบปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทำให้มีความรู้มากขึ้น ทางบริษัทได้ใช้ VMware vSphere เวอร์ชัน 4 อยู่ จากการอบรมจะนำไปปรับใช้เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันล่าสุด สำหรับการอบรมในครั้งต่อไปอยากให้มีการลงมือปฏิบัติในแล็บมากกว่านี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในเครื่องมือที่สำคัญๆ และจะได้ต่อยอดนำไปใช้งานได้ทันที

คุณ วีรเดช แก้วชำนาญ ซิสเต็มส์เอ็นจิเนียร์ บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเมนท์ จำกัด

การอบรมนี้ทำให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ได้เข้าใจถึงความสามารถของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ถึงสามารถรองรับการทำงานของบริษัทในอนาคตได้ ซึ่งในอนาคตจะมีแผนการปรับเปลี่ยนระบบภายในองค์กรจากเวอร์ชัน 4.1 มาเป็นเวอร์ชัน 5 แต่ทั้งนี้ต้องดูความพร้อมในหลายๆ ด้านด้วย

คุณ วิษณุ ไชยมงคล เน็ตเวิร์กเอ็นจิเนียร์ บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด

ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากการอบรมในครั้งนี้ อยากให้มีการอบรมแบบนี้เรื่อยๆ เป็นการเพิ่มความรู้ ในตอนนี้ทางบริษัทกำลังปรับปรุงระบบต่างๆ ภายใน รวมไปถึงกำลังมีการทำระบบ ISO ด้วย VMware vSphere เป็นหนึ่งในแผนการดำข่าวไอที ทิป-เทคนิค คอมพิวเตอร์

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa