ชีวิตอาจเต็มไปด้วยทุกข์แต่ก็งดงาม


April 5, 2013 by  
Filed under Merit Talk

ชีวิตอาจเต็มไปด้วยทุกข์แต่ก็งดงาม

ชีวิตอาจเต็มไปด้วยทุกข์ แต่ก็เต็มไปด้วยสิ่งงดงามน่าอัศจรรย์ด้วย

ดังเช่น ฟ้าคราม สายแดด และนัยน์ตาของเด็กน้อย

อย่าเพ่งเล็งแต่ด้านทุกข์ …

เราต้องสัมผัสด้านงดงามน่าอัศจรรย์ของชีวิตด้วย

ทั้งหมดล้วนอยู่ในเราและรอบๆตัวเรา.. ทุกเวลาและสถานที่…

หากเราไร้สุข ขาดสันติภายในใจ …

ย่อมไม่อาจแบ่งปันสันติและความสุขกับผู้อื่นได้…

แม้เขาจะเป็นคนที่เรารักและอยู่ร่วมชายคาเดียวกันก็ตาม

แต่ถ้าเรามีสันติสุข…

เราจะยิ้มและแย้มบานได้อย่างดอกไม้…

ทุกคนในครอบครัวตลอดรวมถึงสังคม…

…จะได้รับอานิสงส์จากสันติภาวะของเรา

เราต้องพยายามเป็นพิเศษหรือไม่ในการชื่นชมความงามของฟ้าคราม

เราต้องฝึกเสียก่อนจึงจะดื่มด่ำความงามดังกล่าวได้กระนั้นหรือ

เปล่าเลย… เราดื่มด่ำได้ทันที…

แต่ละวินาทีของชีวิต เราสามารถดำเนินไปเยี่ยงนี้

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด…

เราสามารถชื่นชมสายแดด ชื่นชมการปรากฎอยู่ของกันและกัน

หรือกระทั่งชื่นชมความรู้สึกขณะหายใจได้

เราไม่จำเป็นต้องไปชื่นชมฟ้าครามถึงเมืองจีน

ไม่จำเป็นต้องดั้นด้นไปถึงอนาคตเพื่อจะชื่นชมลมหายใจ

เราสามารถสัมผัสทั้งหมดนั้นได้เดี๋ยวนี้…

คงเป็นเรื่องน่าเสียดายถ้าเราตระหนักเห็นแต่ด้านที่เป็นทุกข์…

ขอขอบคุณ – จอห์น เวลวู้ด บรรณาธิการภาษาอังกฤษ, ร.จันเสน แปล,

พจนา จันทรสันติ บรรณาธิการ.

“ปาฏิหาริย์อันเรียบง่าย”. กรุงเทพฯ:โกมลคีมทอง. 2546. หน้า 136-137.

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa