งานสงกรานต์ถนนกล้วยตาก มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลล์ ประจำปี ๒๕๕๖


April 16, 2013 by  
Filed under ThailandTravelGuide

งานสงกรานต์ถนนกล้วยตาก มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลล์ ประจำปี ๒๕๕๖

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีสงกรานต์ หรืองานปีใหม่ไทย จังหวัดพิษณุโลก “งานสงกรานต์ถนนกล้วยตาก มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลล์ ประจำปี ๒๕๕๖”  ในวันที่ ๙-๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร บริเวณวัดราชบูรณะ บริเวณสวนชมน่าน และบริเวณถนนสายต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก

ประเพณีสงกรานต์เป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมของสังคมไทยที่แสดงถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยในอดีต สร้างคุณค่าการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ควรรักษาสืบทอดตลอดไป เพื่อสร้างความโดดเด่นของจังหวัดพิษณุโลก ทางจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานต่างในจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดงาน “สงกรานต์ถนนกล้วยตาก มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลล์ ประจำปี ๒๕๕๖” และได้จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาประเพณีอันงามของท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกและการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงสร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว และความเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดพิษณุโลก

การจัดงาน “สงกรานต์ถนนกล้วยตาก มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลล์ ประจำปี ๒๕๕๖” ในครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย คือ การจำหน่ายอาหารคาว-หวาน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้านานาชนิด การสรงน้ำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ การจัดขบวนอัญเชิญพระพุทธชินราชจำลองและขบวนแห่นางสงกรานต์ การแสดงน้ำพุลีลาประกอบดนตรี การเล่นน้ำตามประเพณีสงกรานต์ถนนกล้วยตาก รดน้ำสงกรานต์สองแควการประกวดก่อเจดีย์ทราย การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในจังหวัด การแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ต่างๆ การทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก โทร. ๐๕๕-๒๕๒๗๔๒-๓ ทุกวัน ในเวลาราชการ

(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) หรือ www.facebook.com/tatphlok  และ

สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก โทร. ๐๕๕-๙๘๓๒๒๑-๓๐

ขอขอบคุณที่มา :

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa