คาราวาน-แรลลี่ ท่องเที่ยวสุขสันต์ แดนสวรรค์ตะวันตก เส้นทางกรุงเทพฯ – สังขละบุรี – ทองผาภูมิ


May 20, 2013 by  
Filed under ThailandTravelGuide

คาราวาน-แรลลี่ ท่องเที่ยวสุขสันต์ แดนสวรรค์ตะวันตก เส้นทางกรุงเทพฯ – สังขละบุรี – ทองผาภูมิ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี กำหนดจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางรถยนต์ในรูปแบบแรลลี่ และคาราวาน เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ร่วมเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางกรุงเทพฯ – สังขละบุรี – ทองผาภูมิ ในวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันหยุด ๓ วัน ในช่วงวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่องค์การสหประชาชาติยกย่องให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลก นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบวัฒนธรรมชุมชนชาวมอญ สังขละบุรี ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจ

นายอิสสระพงษ์  แทนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานกาญจนบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี และประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ภายใต้ชื่อ “คาราวาน – แรลลี่ : ท่องเที่ยวสุขสันต์ แดนสวรรค์ตะวันตก” ตามแผนงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวประจำปี ๒๕๕๖ โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ แดนสวรรค์ตะวันตก และเพื่อตอกย้ำจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวในดินแดนประวัติศาสตร์ และธรรมชาติของผืนป่าตะวันตก สอดคล้องกับ Theme “เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง” ซึ่งกำหนดให้เดือนพฤษภาคม เป็น Theme “เที่ยวหน้าฝน ค้นหาความสุข” โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มขับรถเที่ยว ซึ่งจะมีเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ การร่วมงาน “ประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์” ณ วัดวังก์วิเวการาม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งหลวงพ่ออุตตมะได้นำมาจากประเทศศรีลังกา และได้รื้อฟื้นให้มีประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ขึ้นเหมือนที่เมืองมอญบ้านเกิดท่าน ซึ่งเป็นประเพณีแสดงถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และความสามัคคีของชุมชนท้องถิ่น ที่มีอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม ทั้งเครื่องแต่งกายที่สวยงาม รวมทั้งขนบธรรมเนียม ศิลปะการแสดงที่สวยงาม และมีกิจกรรมประเพณีที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือ “การออกร้านตลาดนิพพาน” (นิพพาน คือ ความดับ ไม่ต้องเกิดขึ้นมาอีก) วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมา  สัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วย ชาวมอญที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีประเพณีออกร้านตลาดนิพพาน ซึ่งเป็นกิจกรรมในช่วงเย็นของวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ (วิสาขบูชา) ชาวบ้านหรือผู้ที่สนใจต้องการออกร้านตลาดนิพพานจะนำผลไม้ ขนม น้ำดื่ม หรือสิ่งของต่างๆ มาตั้งร้านไว้ เมื่อหลังจากได้สมาทานศีล ไหว้พระ สวดมนต์ และเวียนเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการเปิดตลาดให้ผู้คนทั่วไปที่มาทำบุญที่วัดวังก์วิเวการาม ได้ซื้อของเหล่านั้น โดยนำบุญที่ได้ทำมาแล้วไปซื้อของ ไม่มีการใช้เงินหรือบัตรเครดิตซื้อ ผู้ขายก็ปรารถนาบุญ จึงได้นำสิ่งของเหล่านั้นมาขาย เพื่อที่ตนจะได้บุญจากคนที่เอาบุญมาซื้อ และให้เป็นทาน สร้างบารมีด้วย ซึ่งบุญต่างๆ ที่ได้สั่งสมไว้แล้วนี้ จะนำให้บรรลุถึงซึ่งนิพพานอันเป็นความเชื่อของชุมชนชาวมอญแห่งนี้ ซึ่งเรียกประเพณีบุญนี้ว่า “ออกร้านตลาดนิพพาน”

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในครั้งนี้  เริ่มต้นในวันศุกร์ที่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยปล่อยตัวแบบแรลลี่ ณ สยามนิรมิต ในเวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. โดยจะมีกิจกรรมเกมที่สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นเพื่อเก็บคะแนนระหว่างการเดินทาง ตามเส้นทาง กรุงเทพฯ – นครปฐม – กาญจนบุรี และคณะจะไปร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านครัวผักหวาน จากนั้นจะเดินทางแบบคาราวานจากอำเภอไทรโยค ไปร่วมงานประเพณีทำบุญทาน รดน้ำต้นโพธิ์ และออกร้านตลาดนิพพาน ที่วัดวังก์วิเวการาม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และเข้าที่พักในรีสอร์ทสวย ๆ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของอำเภอสังขละบุรี พร้อมรับประทานอาหารค่ำในงานเลี้ยงต้อนรับนักท่องเที่ยว สำหรับวันที่สองคือวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จะนำนักท่องเที่ยวชมด่านพระเจดีย์สามองค์ เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกท้องถิ่น และเดินทางไปวัดท่าขนุน จากนั้นรับประทานอาหารบนแพบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งจะมีกิจกรรมการสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่น เช่น ปลา กบ และเข้าพักที่รีสอร์ทสวยในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ ร่วมรับประทานอาหารค่ำในงานเลี้ยงขอบคุณนักท่องเที่ยว พร้อมกิจกรรมมอบของรางวัลจาก ททท. และหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนต่างๆ มากมาย รุ่งเช้าวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยว และเดินทางกลับภูมิลำเนาตามอัธยาศัย

สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็ปไซต์ www.rallythai.net และส่งใบสมัครได้ที่ gps.kongton@gmail.com ค่าสมัครรถยนต์คันละ ๔,๕๐๐ บาท สำหรับ ๒ คน หากเกินกว่า ๒ คน เพิ่มคนละ ๒,๓๐๐ บาท เยาวชนอายุต่ำกว่า ๖ ขวบ ไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ๗ มื้อ ค่าที่พัก ๒ คืน (พักห้องละ ๒ คน) ค่าร่วมกิจกรรม ค่าธรรมเนียม ค่าวิทยากรนำชมบรรยาย ค่าประกันภัยอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง โดย ททท. สำนักงานกาญจนบุรี มีของที่ระลึกมอบให้กับผู้สมัครทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วย รับสมัครจำนวนจำกัด และรถยนต์แต่ละคันจะได้รับคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี คู่มือการขับรถท่องเที่ยวแรลลี่ – คาราวานตามเส้นทาง รวมทั้งสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์   โดยนักท่องเที่ยวจะต้องนำรถยนต์มาเอง และรับผิดชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี เลขที่ ๑๔ ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๒๐๐, ๐ ๓๔๕๑ ๒๕๐๐, โทรสาร ๐ ๓๔๖๒ ๓๖๙๑, อีเมล์ tatkan@tat.or.th หรือสอบถามได้ทาง www.facebook.com/tatkan ทุกวันในเวลาราชการ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท พีแอนด์ที มีเดีย จำกัด ๗๔/๒๕ วี เค อพาร์ทเม้นท์ ซอยประชาสงเคราะห์ ๒๓ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๙๒ ๔๒๔๔  โทรสาร ๐ ๒๖๙๒ ๔๒๔๕

ขอขอบคุณที่มา :

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa