คาถาเมตตามหานิยม


December 7, 2010 by  
Filed under Merit Talk

23235-attachment

คาถานางเต่าดำ

คาถานี้ดีทางเมตตามหานิยม เสกนํ้าล้างหน้าเป็นเสน่ห์
เสกนํ้าหอมทาตัว คนนิยมยักแล เสกแป้งผัดหน้าเสน่ห์แก่สตรีอีตถีรักถึงใจนักแล

พุทธาวะรังมะลัง สุวัณณะกิสิ สังโกถิ กัตถาวิริยัตถะ มะภะวังพุทธัง กุโล
สุวัณณะ กะชา วิเชโหนถิๆ

คาถาเมตตามหานิยม (คาถาพระสีวะลี)

พุทธังเมตตา นะ ชาลีติ
ธัมมังเมตตา นะ ชาลีติ
สังฆังเมตตา นะ ชาลีติ
สีวะลีเมตตา นะ ชาลีติ

โอม มะพะลัง วา ราชะกุมาโร วา ราชะกุมารี วา ราชา วา ราชินี วา คะหัฏโฐ วา ปัพพะชิโต วา สะมะโณ วา พราหมโณ วา อิตถี วา ปุริโสวา วาณิโช วา วาณิชา วา

อุปาสะโก วา อุปาสิกา วา ทาระโก วา ทาริกา วา สัพเพ อิเม ชะนา พะหู ชะนา มัง ปิยายันตุ อาคัจเฉยยะ

อาคัจฉาหิ เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ มะหาลาภะสักการา ภะวันตุ เม

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa