คาถาบูชาดวงชะตา


December 27, 2010 by  
Filed under Merit Talk

tayamoia010เพื่อเสริมดวงชะตา จงผูกดวงชะตาของตน พร้อมเขียนชื่อนามสกุลของตนไว้ใต้ดวงชะตาหรือดวงที่เรียกว่า “ดวงพิชัยสงคราม” แล้วเอาดวงชะตาบรรจุหรือวางตั้งไว้ข้างฐานพระ เมื่อจะบูชาดวงชะตาพึงว่าคาถานี้ เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ เป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแล ฯ

นะโม เม สัพพะเทวานัง
สุริยัญ จะ ปะมุญจะถะ
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว
โสโร ราหุเกตุ จะ มะหาลาภัง
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
สุกะโร จะ มะหาลาภัง
สัพพะภะยัง วินาสสันติ
สัพพะโรคัง วินาสสันติ
สัพพะทา สัพเพเทวา มัง

ปาละยันตุ สัพพะทา เอเตนะ
มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม ฯ

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa