ความรู้เรื่องไข่มุก


ความรู้เรื่องไข่มุก

ไข่มุก คือ อัญมณีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีความสวยงาม และมีเสน่ห์เมื่อสวมใส่ หลายๆคนอาจสงสัยว่า ไข่มุก เกิดขึ้นได้อย่างไร และ ดูอย่างไรว่าอย่างไหนคือไข่มุกแท้ หรือ ไข่มุกปลอม

ไข่มุกเกิดจากการที่หอยมุก เกิดการระคายเคืองเนื่องจากมีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในตัวหอย แล้วจากนั้นด้วยธรรมชาติ หอยจะสร้างสารประเภทแคลเซียมคาร์บอเนต มาหุ้มเพื่อลดความระคายเคือง สิ่งที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองดังกล่าว ได้แก่ กรวดทราย เศษหิน ฯลฯ

เมื่อตัวหอยสร้างสารลดการระคายเคืองออกมา สารดังกล่าวนี้ จะมีลักษณะเป็นชั้นๆ เรียกว่า เนเคอร์ (Nacre) ทาให้ไข่มุกมีความวาว ยิ่งชั้นเนเคอร์หนามาก ก็ยิ่งมีความงามมาก จึงเกิดเป็นไข่มุก

โดยทั่วไป ไข่มุกจะสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1.   ไข่มุกแท้ (Real pearl) : ไข่มุกชนิดนี้จะเกิดจากธรรมชาติ มีทั้งแบบธรรมชาติก่อให้เกิดการระคายเคือง จนถึงมนุษย์ก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างที่รู้จักกันว่า ไข่มุกเลี้ยงนั้นเอง

2.   ไข่มุกเทียม (Pearl imitation)  : ไข่มุกปลอม หรือไข่มุกเทียมจะเกิดจากวัสดุอื่นที่มีลักษณะมันวาวเช่น กันมาหล่อขึ้นรูปเป็นทรงกลม และใส่สีเลียนแบบไข่มุกธรรมชาติ วัสดุเหล่านี้ได้แก่ พลาสติก หรือพอลิเมอร์ (polymer) และปัจจุบันมีการพัฒนานาเปลือกหอยมาเคลือบบนผิว ทาให้มีลักษณะคล้ายไข่มุกแท้มาก

ไข่มุกแท้ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1. ไข่มุกธรรมชาติ (natural pearl)

2. ไข่มุกเลี้ยง (cultured pearl)

ไข่มุกธรรมชาติ และไข่มุกเลี้ยง จัดว่าเป็นไข่มุกแท้ด้วยกันทั้งคู่เพราะเกิดจากหอยมุก ต่างกันแค่ที่มา ไข่มุกแท้เกิดตามธรรมชาติ แต่ไข่มุกเลี้ยงเกิดจากการที่มนุษย์ช่วยบังคับใส่สิ่งแปลกปลอมเช่น ลูกปัด หรือเปลือกหอย เข้าไปในหอยมุก มุกเลี้ยงส่วนใหญ่มักซื้อขายกันโดยวัดขนาดเป็นมิลลิเมตร แหล่งกำเนิดสำคัญ ของ ไข่มุกเลี้ยง คือ ญี่ปุ่น จีน และทะเลใต้

สำหรับร้าน Pearl Princess Gem ของเรานั้น จะมีจำหน่ายเฉพาะไข่มุกแท้ทั้งแบบธรรมชาติ และ แบบเลี้ยง ทุกเกรด ทุกขนาด และทุกสี ลุกค้าที่ซื้อสินค้าที่นี่มั่นใจได้เลยค่ะ เพราะว่าเรามีบัตรรับประกันไข่มุกแท้ให้ทุกชิ้น

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa