ครึ่งปีแรกบล.กำไร3.8พันล้าน เผยเหตุค่านายหน้า -ขาดทุนจากเงินลงทุน


September 17, 2012 by  
Filed under การเงิน การลงทุน

โบรกเกอร์ครึ่งปีแรก 55 รายได้รวม 1.64 หมื่นล้านบาท ลดลง 255 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 1.66 หมื่นล้านบาท เหตุ ค่านายหน้า -ขาดทุนจากเงินลงทุน มีกำไรสุทธิ 3.87 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันปีก่อน 3.35 พันล้านบาท

จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)แจ้งว่า ผล ประกอบการของบริษัทหลักทรัพย์ (บล.)ในไตรมาส 2/55 จำนวน 45 แห่ง มีรายได้รวม 7,846 ล้านบาท ลดลง 245 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีรายได้รวม 8,091 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 5,488 ล้านบาท ลดลง 419 ล้านบาท จากไตร มาส2/55 ที่ 5,907 ล้านบาท รายได้นายหน้าซื้อขายสัญญาล่วงหน้า 615 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท จากไตรมาส2/54 ที่มี 584 ล้านบาท รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการมีการอยู่ที่ 490ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท จากไตรมาส2/54 ที่มี 469 ล้านบาท

ทั้งนี้มีผลขาดทุนจากเงินลงทุน จำนวน 491 ล้านบาท นับเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้น 367 ล้านบาท จากไตรมาส 2/54 ที่มีผลขาดทุนจากเงินลงทุนจำนวน 124 ล้านบาท แต่มีกำไร จากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ จำนวน 734 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118 จากไตรมาส2/54 ที่มีกำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ที่ 616 ล้านบาท ขณะที่บล.มีค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาส2/55 จำนวน 5,639 ล้านบาท ลดลง 83 จากไตรมาส2/55 ที่มี 5,722 ล้านบาท ดังนั้นทำให้กำไรสุทธิรวมของบลไตรมาส2/55 อยู่ที่ 1,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 210 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.26% จากไตรมาส2/54 ที่1,472 ล้านบาท

สำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2555 บล.จำนวน 45 แห่ง มี รายได้รวม16,410 ล้านบาท ลดลง 255 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีรายได้รวม 16,665 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 11,580 ล้านบาท ลดลง 930 ล้านบาท 6 เดือนแรกปีก่อน ที่ 12,510 ล้านบาท รายได้นายหน้าซื้อขายสัญญาล่วงหน้า 1,111 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท จาก6 เดือนแรกปี54 ที่มี 1,097 ล้านบาท รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการมีการอยู่ที่ 951 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท จาก6 เดือนแรกปี54 ที่มี 944 ล้านบาท

โดยมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนจำนวน 575 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 558 ล้านบาทจาก6 เดือนแรกปี 54 ผลขาดทุนจากเงินลงทุน 17 ล้านบาท แต่มีกำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ จำนวน 556 ล้านบาท ลดลง 175 ล้านบาท จาก 6 เดือนแรกปี54 ที่มีกำไรจากการซื้อขายตรา สารอนุพันธ์ที่ 731 ล้านบาท ขณะที่บล.มีค่าใช้จ่ายรวมในครึ่งปีแรก55 จำนวน 11,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 316 ล้านบาท จากครึ่งปีแรก54 ที่มี 11,295 ล้านบาท ดังนั้นทำให้กำไรสุทธิรวมของบล.ครึ่งปีแรก 2555 อยู่ที่ 3,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 522 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร สุทธิรวม 3,352 ล้านบาท

ที่มา : ผู้จัดการ Online

http://www.manager.co.th/

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa