การใช้ยาในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน


ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว จากตอน โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) ในตอนนี้ SiamHealthAndBeauty.com จะนำเสนอเรื่องการใช้ยาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น

การใช้ยาในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน มี 2 แบบ

 1. ยาต้านการสลายกระดูก : Estrogen, Tamoxifen, Calcitonin, Bisphosphase, Gallium nitrate, Strontium salt, Potassium bicarbonate
 2. ยาเพิ่มการสร้างกระดูก : Sodium fluoride, parathyroid hormone, IGF-I, Strontium salt, Silicon containing compound

“Estrogen” (เอสโตรเจน)

บ่งใช้ในสตรีวัยหลังหมดระดู(วัยทอง) หรือ ผู้ที่มีแนวโน้มว่าปริมาณมวลกระดูกจะลดลงอย่างรวดเร็ว และ บ่งใช้ในกรณีปริมาณมวลกระดูกต่ำกว่าเกณฑ์

 • ควรได้รับ Estrogen ทดแทนทันทีที่หมดระดู หรือ ภายใน 5 ปีแรก
 • การให้ยาขึ้นกับดุลพินิจย์ของแพทย์ และ ในรูปแบบยารับประทานที่นิยมใช้ ได้แก่ conjugated equine estrogen 0.625 mg/วัน , estradoil variate 2 mg/วัน, micronized estradiol 0.5 mg/วัน ,ethinyl estradiol 25 microgram/วัน นอกจากนี้ยังมีรูปแบบแผ่นแปะเอสโตรเจนอีกด้วย
 • ควรได้รับยาต่อเนื่อง และ ตรวจวัดปริมาณมวลกระดูกหลังจากรับยาหนึ่งปี เพื่อดูผลการตอบสนอง
 • การได้รับแคลเซียมร่วมด้วยจะทำให้การรักษาภาวะกระดูกพรุนเป็นไปได้อย่างดีขึ้น
 • ห้ามให้เอสโตรเจนในกรณีที่ มีเลือดออกทางโพรงมดลูกโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นโรคตับ หรือ โรคมะเร็ง เป็นต้น

“Calcitonin”

มีประโยชน์ในการรักษาโรคกระดูกพรุนที่เกิดจากการสลายกระดูก โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและ สามารถลดอุบัติการณ์เกิดกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกหักได้

 • ฤทธิ์ลดปวดจะเกิดหลังจากได้รับยา 2 สัปดาห์ และฤทธิ์ต่อการเพิ่มมวลกระดูกจะเกิดโดยประมาณ 6 เดือน
 • การบริหารยา ทำได้โดย การฉีด การพ่นทางจมูก การเหน็บทางทวาร
 • “Calcitonin” ออกฤทธิ์ดีแต่ข้อเสียคือราคาแพง และการที่ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารยา
 • อาการข้างเคียง ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
 • ห้ามให้ยาร่วมกับเอสโตรเจน

“Bisphosphate”

เป็นยาที่ได้ผลการตอบสนองดีมากในปัจจุบัน ยาจะยับยั้งการสลายแคลเซียมโดยการรบกวนการจับผลึกของแคลเซียม ชื่อสามัญของยากลุ่มนี้ : chrodronate, pamidronate, tiludronate, alendronate(Fosamax), ibandronate, risedronate(Actonel)

 • สามารถลดอัตราการสลายกระดูกได้ถึง 50 % และเป็นยาเลือกใช้ตัวแรกที่เลือกใช้ตัวแรก
 • ยาทำให้มวลกระดูกเพิ่มขึ้นอย่างดี โดยอาการข้างเคียงน้อยมาก
 • การบริหารยากลุ่มนี้(วิธีรับประทานยา) :
  • ต้องรับประทานตอนเช้าขณะท้องว่าง
  • ดื่มน้ำตามมากๆ
  • ขณะรับประทานยาให้อยู่ในท่านั่งหรือยืนตรงเท่านั้น
  • งดอาหารอย่างน้อยครึ่งชัวโมงหลังได้รับยา
 • อาการข้างเคียง : อาการคลื่นไส้ อาเจียน โรคหลอดอาหารอักเสบ

โดย

ภญ. Piglet & ภก. Pooh

SiamHealthAndBeauty.com

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa