การประชุมวิชาการ เรื่อง ส่งเสริม e-Commerce ไทย ก้าวไกลสู่ AEC 2015


August 16, 2012 by  
Filed under ThailandTravelGuide

การประชุมวิชาการ เรื่อง ส่งเสริม e-Commerce ไทย ก้าวไกลสู่ AEC 2015

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ ภายใต้ชื่อ ” ส่งเสริม e-Commerce ไทยก้าวไกลสู่ AEC 2015 ” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการพานิชณ์อิเล็กทรอนิกส์และผู้สนใจ ทั่วไปในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษกิจอาเซียน ในปี พ.ศ 2558 (ค.ศ 2015) พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จใน การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้  สำนักงานปลัดงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน ”  ส่งเสริม e-Commerce ไทยก้าวไกลสู่ AEC 2015 ” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00-17.00 น . ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดการประชุมวิชาการ โครงการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “ส่งเสริม e-Commerce ไทย ก้าวไกลสู่ AEC 2015”

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 – 17.00 น.

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ณ ห้องเพชร-ไพลิน โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท ถนนสุขุมวิท 20

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.20 น. กล่าวรายงาน โดย นางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กล่าวเปิดการประชุม โดย นายวรพัฒน์ ทิวถนอม รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09.20 – 10.30 น. “ส่งเสริม e-Commerce ไทย ก้าวไกลสู่ AEC 2015” โดย

– ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

– ผู้แทนกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย

– ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

ผู้ดำเนินรายการ นายคริษฐ์ ไข่มุกข์

10.45 – 12.00 น. “ส่งเสริม e-Commerce ไทย ก้าวไกลสู่ AEC 2015” (ต่อ)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. “5 ธุรกิจ e-Commerce ที่น่าจับตามอง” โดย

– ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านแฟชั่นเครื่องแต่งกาย

– ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านคอมพิวเตอร์

– ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านท่องเที่ยว

– ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษา

– ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพ

ผู้ดำเนินรายการ นายคริษฐ์ ไข่มุกข์

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 17.00 น. “5 ธุรกิจ e-Commerce ที่น่าจับตามอง” (ต่อ)

ขอขอบคุณที่มา  –  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://www.etcommission.go.th

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa