การบำรุงมารดาบิดา


October 5, 2010 by  
Filed under Merit Talk

วันนี้วันพระครูได้ไปฟังปาฐกถาธรรมจากพระครูสังวรธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัดสาริการาม เรื่อง ความรัก ทำให้ครูนึกถึงบทกลอนที่เคยใช้ในค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งแต่งโดยผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการฯ สมัยที่ครูยังทำหน้าที่ผู้อำนวยการค่ายฯ….

“รักใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าแม่                        แต่ด้วยแพ้พิษเศรษฐกิจที่บีบหนัก

ปรนปรอลูกด้วยวัตถุแทนความรัก                 แล้ววันหนึ่ง..บอกแม่ครับลูกติดยา

ควักตาพ่อตาแม่ได้ให้ลูกกลับ                      เป็นลูกรักตัวน้อยดั่งพ่อหวัง

ชลนัยน์ไหลหลั่งเทประดัง                           แต่ไม่อาจฉุดรั้งลูกกลับมา

หากย้อนเวลาคืนมาได้                               พ่อแม่คงไม่ปล่อยลูกเหงาให้ปรึกษา

สัมผัสกอดลูกน้อยให้เวลา                           เลิกดุด่าใช้เหตุผลทนอารมณ์

ครูอาจารย์ประดุจพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วย    ให้ลูกรักรอดม้วยด้วยฤทธิ์สาร

บ้าน วัด โรงเรียน แก้ทันการ                       ใช้แสงธรรมนำทางพ้นทุกข์เอย”…..

บทกลอนที่ยกตัวอย่างมานั้น แสดงให้เห็นว่า ความรัก ที่พ่อแม่มีให้กับลูกมีอานุภาพที่ยิ่งใหญ่ ครูคงไม่สามารถอรรถาธิบายรายละเอียดได้ เพราะเนื้อหาในบทกลอนบ่งบอกและสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้ว

ครูก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเคยไปร่วมสัมมนาในเวทีใหญ่ที่กรุงเทพฯเกี่ยวกับ บทบาทของสถาบันครอบครัว ทำให้นึกถึงคำว่า FAMILY

F = Father

A = And

M = Mother

I =   I

L = Love

Y = You

ถ้าลูกทุกคนนำ มงคลชีวิตที่ ๑๑ : การบำรุงมารดาบิดา มาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันก็จะเสริมสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองเป็นมงคลที่ ยิ่งใหญ่ ดังบทกลอนที่ว่า

“พ่อและแม่       มีคุณ          กับลูกมาก

สู้ลำบาก            หาเลี้ยง      จนโตใหญ่

ยอมอดอยาก     เพื่อลูก        อยู่ร่ำไป

ถ้าลูกได้           ตอบแทน     ก่อมงคล”….

ทาง SiamHealthandBeauty.com ขอขอบคุณบทความดีๆจากคนดี

::   ครูสถาพร คนใกล้วัด

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa