การตรวจสอบคุณภาพสบู่ ตอนที่ 2


การตรวจสอบคุณภาพสบู่ ตอนที่ 2

719-bubble-blow


นอกจาก 6 ข้อข้างต้นแล้ว ยังมีหลักการทางเคมีอีก  3 ข้อหลักนะค่ะ

ลองทำความเข้าใจดู ถ้ายังไงสามารถโพสถามได้ค่ะ

.

.

7.  ไขมันทั้งหมด (total fatty matter)

1         ชั่งสบู่ตัวอย่างประมาณ 5-10 กรัม จดบันทึกน้ำหนักไว้

2         ละลายด้วยน้ำร้อนจำนวน 150 มิลลิลิตร

3         รินใส่กรวยแยกเติมเมทิลออเรนท์ (methyl orange) 2-3 หยด

4         เติมกรดซัลฟูริก (sulfuric acid) จนสารละลายเปลี่ยนเป็นสีแดง แล้วเติมให้เกินพออีก 5 มิลลิลิตร

5         เติมไดเอทิลอีเทอร์ (diethylether) ประมาณ 100 มิลลิลิตร ปิดจุก เขย่าและรอจนแยกชั้น

6         ไขเอาชั้นใสใส่กรวยแยกอีกอันหนึ่งและสกัดซ้ำด้วยไดเอทิลอีเทอร์ (diethylether) ซ้ำหลายๆรอบ และนำเอาส่วนใสมารวมกัน

7         เติมน้ำเขย่ากับส่วนใส จนกระทั่งน้ำล้างเป็นกลาง ทดสอบโดยใช้เมทิลออเรนท์ (methyl orange)  จึงไขน้ำล้างทิ้ง

8         ระเหยส่วนใสบนเครื่องอังไอน้ำ โดยใส่ในขวดแก้วก้นแบนครั้งละประมาณ 100 มิลลิลิตร จนหมด

9         ล้างกรวยกรองด้วยไดเอทิลอีเทอร์ (diethylether) 2-3 ครั้งและใส่รวมกันเพื่อระเหย

10     หากมีวัตถุที่ไม่ละลาย แขวนลอยอยู่ให้กรองออกโดยใช้เครื่องกรองที่แห้งและล้างเครื่องกรองด้วยไดเอทิลอีเทอร์ (diethylether)  และเติมอะซีโตน (acetone) ก่อนนำไประเหย

11     เป่าอากาศเข้าไปประมาณ 1 นาทีและนำไปวางในตู้อบ 90 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 นาที

12     เป่าด้วยอากาศประมาณ 1 นาทีก่อนนำไปวางใน  desicater

13     ชั่งหาน้ำหนักไขมันที่สกัดได้ แล้วอบขวดแก้วจนกระทั่งน้ำหนักที่ได้ในแต่ละครั้งมีค่าต่างกันไม่เกิน 0.005 กรัม

วิธีคำนวณ : ร้อยละโดยน้ำหนัก= (W1/W2)x 100

W1 คือ น้ำหนักของตัวอย่างเป็นกรัม

W2 คือ น้ำหนักของส่วนที่สกัดได้

8. ด่าง (free caustic alkali)

1         ละลายตัวอย่าง 10 กรัมในเอทิลแอลกอฮอร์ (ethyl alcohol) 100 มิลลิลิตร

2         หยดสารละลายฟีนอล์ฟทาลีน (phenophalene) ประมาณ 0.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน

3         อุ่นให้ร้อนถึงอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

4         เติมสารละลายแบเรียมคลอไรด์ 5 มิลลิลิตร

5         ติเตรตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) จนสีชมพูของอินดิเคเตอร์หายไป

วิธีคำนวณ : ร้อยละโดยน้ำหนัก= 0.40T/W

W คือ น้ำหนักของตัวอย่างเป็นกรัม

T  คือ ปริมาตรขอกรดไฮโดรคลอริก(hydrochloric acid)เป็นมิลลิลิตร

9. เกลือ (NaCl)

1         ละลายตัวอย่าง 10 กรัม ด้วยน้ำร้อนในบีกเกอร์

2         เติมสารละลายคัลเซียมไนเตรต (calcium nitrate) 20 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน

3         ทำให้เย็นแล้วกรองใส่ขวดปริมาตร

4         ล้างกระดาษกรองด้วยน้ำร้อนลงในขวดเขย่าแล้วเติมน้ำกลั่นให้ถึงขีดเครื่องหมาย

5         ดูดสารละลายมา 100 มิลลิลิตรด้วยปิเปต (pipette)

6         ทำให้เป็นกลางโดยใช้กรดไนตริกเจือจางและใช้เมทิลออเรนท์ (methyl orange) เป็นอินดิเคเตอร์(indicator)

7 ติเตรตด้วยสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (silver nitrate) และใช้โปแตสเซียมโครเมต(potassium chromate) เป็นอินดิเคเตอร์ (indicator)

วิธีคำนวณ : ร้อยละโดยน้ำหนัก= 1.46T/W

W คือ น้ำหนักของตัวอย่างเป็นกรัม

T  คือ ปริมาตรของสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต(silver nitrate)เป็นมิลลิลิตร

10. สารที่ไม่ละลายในแอลกอฮอล์

1           ชั่งตัวอย่าง  5 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร

2           เติมเอทิลแอลกอฮอร์ 10 มิลลิลิตรและระเหยบนเครื่องอังไอน้ำ ทำเช่นนี้ 3 ครั้ง

3           ครั้งสุดท้ายให้ระเหยแห้งจนน้ำหนักคงที่ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส

4           ละลายสบู่ที่แห้งนี้ในเอทิลแอลกอฮอร์ 100 มิลลิลิตรซึ่งเป็นกลางโดยใช้หยดสารละลายฟีนอล์ฟทา-

ลีน (phenophalene) เป็นอินดิเคเตอร์ (indicator)

5           กรองสารละลายผ่านกูช (Gooch)  หรือซินเตอร์กลาส (sinter glass cruciblle)

6           ล้างบีกเกอร์ด้วยเอทิลแอลกอฮอร์ที่เป็นกลางผ่านกูช หรือซินเตอร์กลาสอีกครั้ง

7           นำไปอบที่ 130 องศาเซลเซียสและหาน้ำหนักที่คงที่

วิธีคำนวณ : ร้อยละโดยน้ำหนัก= (W1/W2)x 100

W1 คือ น้ำหนักของตัวอย่างเป็นกรัม

W2 คือ น้ำหนักของส่วนที่เหลือจากการทำให้แห้ง

(สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, 2545)

Comments

comments

Comments

4 Responses to “การตรวจสอบคุณภาพสบู่ ตอนที่ 2”

 1. ส้ม on February 15th, 2011 3:07 pm

  อยากทราบว่า วิธีการวัดคุณภาพแต่ละวิธีันั้น
  1.จุดประสงค์ในการวัดเพื่ออะไร
  2.แล้วมีข้อกำหนดในมาตรฐาน อย. บังคับหรือไม่

 2. ฺำฺำBebe on January 16th, 2013 3:33 pm

  อยากทราบว่าการหา Nacl ในข้อ 9 สารแต่ละตัวใช้ความเข้มข้นเท่าไหร่คะ

 3. ฺำฺำBebe on January 16th, 2013 3:34 pm

  ขนาดของขวดปริมาตรที่ใช้ต้องเท่าไหร่คะ ปริมาณของน้ำร้อนที่ใช้ด้วยคะ

 4. pair on June 22nd, 2014 7:20 pm

  อยากทราบว่าวิธีการทดสอบอัตราการกร่อนของเนื้อสบู่
  ทำยังไงค่ะ

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa