การตรวจสอบคุณภาพสบู่ก้อน


การตรวจสอบคุณภาพสบู่ก้อน

elegantgifts_soaps_fourleafclover

1. วัด pH

วัด pHของเนื้อสบู่ที่เตรียมได้โดยใช้ pH meter โดยทำการวัดหลังจากวางทิ้งไว้

1 สัปดาห์ และเมื่อครบ 1 เดือน

2. วัดปริมาณฟอง

วิธีการวัด คือ ทำให้มือเปียก จากนั้นนำน้ำปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ในอุ้มมือและทำ

การถูเป็นเวลา 10 วินาที และให้อาสาสมัคร 10 คนทำการประเมินปริมาณฟองโดยใช้ sensory

testing medthod

-3         -2         -1         0          1          2          3

3. ความคงทนของฟอง

นำเนื้อสบู่ที่เตรียมได้มาผสมกับน้ำให้มีความเข้มข้น 10% ปั่นให้เกิดฟอง โดยใช้เครื่อง kitchen hand blender เป็นเวลา 5 นาที วัดความคงทนของฟองโดยวัดความสูงของฟองทันทีและหลังจากตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 2 นาที

4.  ความยากง่ายในการล้างออก

วิธีวัด คือ หลังจากทำการฟอกสบู่แล้วเทน้ำล้างมือครั้งละ 50 มิลลิลิตร/แก้ว แล้วบันทึกปริมาณน้ำที่ใช้ในการล้างมือให้สะอาด

1          2          3          4          5          6          7          >7แก้ว

5. วัดเเรงตึงผิว (surface tension)

นำเนื้อสบู่ที่เตียมได้มาผสมน้ำให้มีความเข้มข้น 10% นำสารละลายที่ได้มาวัดแรงตึงผิว โดยใช้เครื่อง Lauda tensiometer โดยสบู่ที่มีความสามารถในการชำระล้างดี ควรจะลดค่าเเรงตึงผิวของน้ำจาก 72.8 dynes /cm เป็น 32-37 dynes/cm

6. Texure analyser

วัดความแข็ง (hardness) ของสบู่ก้อนที่เตรียมได้สูตรต่างๆ กัน  โดยใช้เครี่อง Texure

analyser โดยเลือก probe และ function สำหรับวิเคราะห์ความแข็งของก้อนสบู่

( Chambers IV, E and Woft, MB, 1996) (Mainkar, A.R. and Jolly, 2000) (Failor, C., 2000)

Comments

comments

Comments

One Response to “การตรวจสอบคุณภาพสบู่ก้อน”

  1. Pouy on February 3rd, 2013 7:27 pm

    ขอโทษนะค้า คือการวัดปริมาณฟองด้วย sensory testing method นี่ทำยังไงหรอคะ

    พยายามหาดูแล้วแต่ไม่เจอเลยค่ะ

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa