การจุดธูปบูชาเพื่อเสริมดวงชะตา


April 6, 2011 by  
Filed under Merit Talk

การจุดธูปเสริมดวงชะตา ความหมายของการจุดธูป วิธีการจุดธูป ไหว้พระ ไหว้เจ้าที่ การสักการะใช้ธูปกี่ดอก การจุดธูปบูชา ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ การจุดธูป เทียน เพื่อสักการะบูชาสิ่งต่างๆจะต้องใช้ธูปกี่ดอก เป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบทอดต่อๆกันมา วัตถุมงคลเสริมดวงชะตา วัตถุมงคลเสริมดวงชะตา ปี 2553

การจุดธูป เทียน หมายถึง ไหว้พระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์

การจุดเทียน เป็นตัวแทนของ แสงสว่างชีวิต ดอกไม้หอม แทนคุณงามความดี ความเจริญ

การสักการะถือเป็นการทำอมิสบูชาให้เกิดมงคลแก่ชีวิตโดยการบูชาสิ่งที่ดี ทำให้ตัวเรา มีบารมีมากขึ้น จึงใจสงบขึ้น

การสักการะใช้ธูปกี่ดอก

1.พระพุทธรูป ใช้ 3 ดอก แทนพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

2.พระสงฆ์ ใช้ 3 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ

3.พระสงฆ์ พระเกจิอาจารย์บรรลุธรรม  จุดธูป 9 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ

4.พระพุทธเจ้าหลวง เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ขอพร จุดธูป 9 ดอก

5.พระโพธิสัตว์กวนอิม ขอพรจุดธูป  9 ดอก

6.พระแม่อุมาเทวี  ขอพรจุดธูป  9 ดอก

(องค์เทพองค์พรหม) -บน 39 ดอก

– บวงสรวง 16 ดอก

7.ปู่ฤาษี ขอพรจุดธูป  9 ดอก

8.พระภูมิเจ้าที่ -เทพ ใช้ธูป 9 ดอก

– เทวดาธรรมดา 5 ดอก

– ผี 1 ดอก

9.กุมารทอง -จากวัด ใช้ธูป 5 ดอก

– วิญญาณลูก 1 ดอก

10.ไหว้บรรพบุรุษ  ให้จุดธูป 1 ดอก

11.ว่านมงคลกาหลง  ให้ธูป 5 ดอก

12.พระแม่นางกวัก  ให้จุดธูป 9 ดอก

การจุดธูป 1 ดอก : เป็นการจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น

การจุดธูป 2 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและการจุดธูปบนอาหาร

การจุดธูป 3 ดอก :  เป็นการจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

การจุดธูป 4 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุสี่ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาราศี

การจุดธูป 5 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระพุทธ พระธรรม  พระสงฆ์ พ่อแม่และครูบาอาจารย์

การจุดธูป 6 ดอก : เป็นการ จุดธูปเสริมดวงชะตาตามกำลังไฟของอาทิตย์(1) คนที่เกิดวันอาทิตย์

การจุดธูป 7 ดอก : เป็นการจุดบูชาจิตวิญญาณตามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ และครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว

การจุดธูป 8 ดอก : เป็นการเสริมดวงชะตา ตามกำลังพระอังคาร (3) และตามจำนวนอัฎฐเคราะห์

การจุดธูป 9 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาผู้มีพระคุณ พระภูมิเจ้าที่ -เทพ เจ้าป่า เจ้าเขา รุกขะเทวดา ศาลพระภูมิ ศาลเทพ

การจุดธูป 10 ดอก : เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ ตามกำลังของพระเสาร์ (7) มีกำลัง 10 เพื่อใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา

การจุดธูป 11 ดอก : ใช้บูชาเทวดาชั้นสูง

การจุดธูป 12 ดอก : ในการบูชาตามกำลังพระราหู (8) ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา คนที่เกิดวันพุธกลางคืน

การจุดธูป 13 ดอก : เป็นเลขไม่เป็นมงคล จึงไม่นิยมจุดบูชา

การจุดธุป 14 ดอก ใช้จุดธูปบูชารูปปั้นพระสงฆ์ (เป็นการบูชาคุณพระสงฆ์)

การจุดธุป 15 ดอก ใช้สวดบูชาดวงชะตา เกี่ยวข้องกับธาตุ ตามกำลังของดาวจันทร์ (2)

การจุดธุป 16 ดอก เป็นการจุดธูปบูชาเทพชั้นสูง บูชาเทพชั้นครู หรือ พิธีกลางแจ้ง ที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น

การจุดธุป 17 ดอก เป็นการเสริมดวงชะตา สวดเสริมดวงชะตา

การจุดธูป 18 ดอกไม่นิยมจุด

การจุดธูป 19 ดอก บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ

การจุดธูป 21 ดอก บูชาพระคุณของพ่อ การบูชาแม่พระธรณี

การจุดธูป 32 ดอก ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ การไหว้ 16ชั้นฟ้า 15ชั้นดินครับและ 1โลกมนุษย

การจุดธูป 39 ดอก การบูชาพระแม่โพสพ

การจุดธูป 56 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระพุทธเจ้า

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa