การคำนวณความอ้วน (Obesity : Body Mass Index – BMI)


หลายคนมีคำถามว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าตอนนี้อ้วนแล้วหรือยัง มีเกณฑ์อย่างไรในการตัดสิน ผู้หญิงหลายคนมักคิดว่าตนเองอ้วนทั้งที่ความจริงไม่อ้วน หรือ บางคนก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอวบ หรือ อ้วน ดี ด้วยคำถามเล่านี้ SiamHealthAndBeauty.com จึงนำการคำนวณความอ้วนมาให้เป็นความรู้ค่ะ

การคำนวณความอ้วน นี้ เรียกว่า Body Mass Index หรือรู้จักในชื่อย่อว่า “BMI” ซึ่งค่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้ ความอ้วน เมื่อนำน้ำหนักมาเปรียบกับส่วนสูง

BMI = น้ำหนัก (ก.ก.) / ส่วนสูง (เมตร)x(เมตร)

เช่น น้ำหนัก 46 กิโลกรัม สูง 154 เซนติเมตร

BMI = 46 / (1.54 x 1.54)

BMI = 19.396

มาตรฐาน BMI ควรอยู่ระหว่าง 18 – 21

หากต่ำกว่า 18 หมายถึง คุณผอมเกินไป

หากมากกว่า 21 หมายถึง คุณเข้าข่ายคนอ้วน

หรือ ถ้าอยู่ในช่วง 20, 21 ก็ควรเตรียมออกกำลังกาย ก่อนที่จะกลายเป็นคนอ้วนเป็นต้น

โดย

ภญ. Piglet & ภก. Pooh

SiamHealthAndBeauty.com

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa