กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล (BKD) ปันผล 0.97บาท/หน่วย รอบ 1 ม.ค. 55 – 30 มิ.ย. 55


August 9, 2012 by  
Filed under การเงิน การลงทุน

กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล (BKD) ปันผล 0.97บาท/หน่วย รอบ 1 ม.ค. 55 – 30 มิ.ย. 55

ประกาศออกมาแล้วสำหรับกองทุน กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล (BKD) ปันผลรอบบนี้จ่ายเกือบ 20% ต่อหน่วยลงทุนเลยทีเดียว โดยจ่ายให้หน่วยละ 0.97 บาท (ที่ราคาหน่วยลงทุนประมาณ 5.xx บาท) ดีใจสำหรับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนนี้ด้วยนะครับ

แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน และจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดบัวแก้วปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงิน ปันผลของกองทุนเปิดบัวแก้วปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยบริษัทจะหยุดขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวแก้วปันผลเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2555 แต่ยังคงรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.97 บาทต่อหน่วยลงทุน

โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 กันยายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 กันยายน 2555 ทั้งนี้ จะเริ่มขายหน่วยลงทุน  อีกครั้งในวันที่ 12 กันยายน 2555 เป็นต้นไป

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa