กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) ปันผลรอบ 1 เม.ย. 2555 – 30 มิ.ย. 2555 จำนวน 0.50 บาท/หน่วย


August 19, 2012 by  
Filed under การเงิน การลงทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) ปันผลรอบ 1 เม.ย. 2555 – 30 มิ.ย. 2555 จำนวน 0.50 บาท/หน่วย

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) ประกาศปันผลอีกครั้งของรอบบัญชี 1 เม.ย. 2555 – 30 มิ.ย. 2555 นี้ โดยปันผลออกมาหน่วยละ 0.50 บาท ที่ราคา Nav ประมาณ 14.22 บาท คิดเป็นอัตราปันผลที่ 0.5/14.22 *100% = 3.5% ต่อ 3 เดือน หรือ ประมาณ 3.5%*4=14% ต่อปี

ผมแนบประกาศของ krungsriasset.com มาด้วย ลองดูละกัน ว่ามีกองไหนบ้างที่ปันผลมารอบนี้ และปันผลไปเท่าไหร่บ้าง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D), กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70), กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV), กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D), กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารปันผล (KFSINC) และกองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5) ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้หน่วยลงทุน ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa