กรมการแพทย์แนะห่างไกลโรคอัมพาต 1 ใน 6 ไม่ใช่คุณ


กรมการแพทย์แนะห่างไกลโรคอัมพาต 1 ใน 6 ไม่ใช่คุณ
อธิบดีกรมการแพทย์ชี้โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาต ทุก 6 วินาทีจะมีคนเสียชีวิต อย่างน้อย 1 คน แนะประชาชนห่างไกลโรคร้ายด้วยการใส่ใจรักษาสุขภาพ หากมีอาการเตือนควรพบแพทย์ภายใน 3 ชั่วโมง
วันนี้ (25 ตุลาคม 2556) ที่กรมการแพทย์ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอัมพาตโลกได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์อัมพาตโลก ซึ่งในปี 2556 ได้กำหนด ประเด็นสารรณรงค์สื่อสารเตือนภัยว่า “One in Six”หรือ “1 ใน 6 ไม่ใช่คุณ” เพื่อแสดงให้เห็นข้อเท็จจริงที่น่ากลัว ของโรคหลอดเลือดสมองว่า ในทุก 6 วินาทีจะมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย 1 คน โดยมีคำขวัญในการรณรงค์ว่า “Because I care” หรือ “เพราะฉันใส่ใจ” เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และระวังภัยอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองยิ่งขึ้น
โรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรียกกันว่าโรคอัมพาตเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัจจัย เสี่ยงซึ่งส่งผลให้เกิดโรคดังกล่าว ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง มีประวัติญาติสายตรงเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม ภาวะน้ำหนักเกิน สูบบุหรี่และภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ อาการเตือนที่สำคัญ คือ สมองขาดเลือดชั่วคราว โดยพบผู้ที่มีอาการสมองขาดเลือดชั่วคราว 1 ใน 5 คน จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ภายในระยะเวลา 3เดือน และส่วนใหญ่จะพบใน 2 – 3 วันแรกหลังจากมีอาการสมองขาดเลือดชั่วคราว
อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า สัญญาณเตือนที่สำคัญของโรคคือ มีอาการอ่อนแรงของหน้า แขน ขา ซึ่งจะเป็นซีกเดียวของร่างกาย สับสน พูดลำบาก พูดไม่รู้เรื่อง มีปัญหาการพูด การมองเห็นลดลง 1 หรือทั้ง 2 ข้าง และมีปัญหาการเดิน มึนงง สูญเสียสมดุลของการเดินสำหรับแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง คือ ควบคุม ป้องกันไม่ให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง มีกิจกรรมทางกายที่เคลื่อนไหว อย่างกระฉับกระเฉงและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนัก ไม่ปล่อยให้อ้วน จำกัดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และบุหรี่มือสอง ที่สำคัญคือต้องตระหนักถึงสัญญาณเตือนของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นให้รีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนภายใน 3ชั่วโมง จะสามารถช่วยรักษาชีวิตและฟื้นฟู ให้กลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงได้มากที่สุด

ทั้งนี้ กรมการแพทย์โดยสถาบันประสาทวิทยาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลโรคหลอดเลือดสมองได้ที่ศูนย์ข้อมูลอัมพฤกษ์อัมพาต สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-2354-7007 ตลอด 24 ชั่วโมง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa